Zwalczanie barciaka przy użyciu spalania siarki

Innym rzadziej spotykanym sposobem na walkę z motylicą jest spalanie siarki, której opary  (dwutlenek siarki) skutecznie eliminuje dorosłe osobniki, gąsienice i poczwarki barciaka pszczelego. Siarkowanie zwalcza także skutecznie roztocze i pleśnie żerujace w pierdze, niestety nie zabija on spor Nosema.

Spalanie siarki

Spalanie siarki powinno być przeprowadzone w szczelnych pomieszczeniach spalając od 50 do 100 g siarki na 1m3 szczelnego magazynu. Plastry powinny być poddanie działaniu oparów siaki około 2 - 3 dni a sam proces spalania powinien być przeprowadzony 2 razy.